Stenmjöl 0-2mm 0-4mm

Makadam 2-4mm 4-8mm

Makadam otvättad/tvättad 8-16mm 16-32mm

Slitlager 0-16mm

Bärlager 0-32mm

Bärlager 0-63mm

Förstärkning 0-90mm 0-125mm

Råberg

Matjord:

Osorterad jord

Anläggningsjord

Kompostjord

Planteringsjord

Sorterad jord